Gói An Ninh

Chống Đột Nhập SERIES 2

Gói An Ninh Chống Đột Nhập

& Báo Cháy SERIES 2

Gói An Ninh Chống Đột Nhập

& Camera SERIES 2

GÓI AN NINH CHỐNG ĐỘT NHẬP SERIES 2 

Mã sản phẩm: OS-KIT-30-S2
Giá: 6,000,000 VNĐ
On Sales: 4,500,000 VNĐ

Gói an ninh chống đột nhập OnSky bảo vệ bạn và ngôi nhà thân yêu 24/7/365, an ninh – an toàn, tiện dụng – tiện nghi. Gói này các thiết bị sau:
– 1 Bộ điều khiển trung tâm (OS-UniGW-110-S2)
– 1 Cảm biến chuyển động dùng pin (OS-MS-120-S2)
– 1 Cảm biến cửa (OS-DS-120-S2)
Đặc biệt:
Giảm ngay 25% khi mua gói An ninh chống đột nhập
Miễn phí 12 tháng – Cuộc Gọi An Ninh Đám Mây trị giá 2.4 triệu đồng
( Áp dụng từ 01.06.2019 đến 15.07.2019 )

GÓI AN NINH CHỐNG ĐỘT NHẬP SERIES 2 

Mã sản phẩm: OS-KIT-30-S2
Giá: 6,000,000 VNĐ
On Sales: 4,500,000 VNĐ

Gói an ninh chống đột nhập OnSky bảo vệ bạn và ngôi nhà thân yêu 24/7/365, an ninh – an toàn, tiện dụng – tiện nghi. Gói này các thiết bị sau:
– 1 Bộ điều khiển trung tâm (OS-UniGW-110-S2)
– 1 Cảm biến chuyển động dùng pin (OS-MS-120-S2)
– 1 Cảm biến cửa (OS-DS-120-S2)
Đặc biệt:
Giảm ngay 25% khi mua gói An ninh chống đột nhập
Miễn phí 12 tháng – Cuộc Gọi An Ninh Đám Mây trị giá 2.4 triệu đồng
( Áp dụng từ 01.06.2019 đến 15.07.2019 )

GÓI AN NINH CHỐNG ĐỘT NHẬP & BÁO CHÁY SERIES 2

Mã sản phẩm: OS-KIT-31-S2
Giá sản phẩm: 6,900,000 VNĐ
On Sales: 5,150,000 VNĐ
Gói an ninh chống đột nhập & Báo cháy OnSky bảo vệ bạn và ngôi nhà thân yêu 24/7/365, an ninh – an toàn, tiện dụng – tiện nghi. Gói này các thiết bị sau:
– 1 Bộ điều khiển trung tâm (OS-UniGW-110-S2)
– 1 Cảm biến khói (OS-SMOKE-110-S2)
– 1 Cảm biến cửa (OS-DS-120-S2)
Đặc biệt:
Giảm ngay 25% khi mua gói An ninh chống đột nhập & Báo cháy
Miễn phí 12 tháng – Cuộc Gọi An Ninh Đám Mây trị giá 2.4 triệu đồng
( Áp dụng từ 01.06.2019 đến 15.07.2019)

GÓI AN NINH CHỐNG ĐỘT NHẬP & CAMERA SERIES 2

Mã sản phẩm: OS-KIT-32-S2
Giá sản phẩm: 7,900,000 VNĐ
On Sales: 5,900,000 VNĐ
Gói an ninh chống đột nhập & Camera OnSky bảo vệ bạn và ngôi nhà thân yêu 24/7/365, an ninh – an toàn, tiện dụng – tiện nghi. Gói này các thiết bị sau:
– 1 Bộ điều khiển trung tâm (OS-UniGW-110-S2)
– 1 Cảm biến chuyển động dùng pin (OS-MS-120-S2)
– 1 Cảm biến cửa (OS-DS-120-S2)
– 1 Camera trong nhà (OS-WCAM-120-S2)
Đặc biệt:
Giảm ngay 25% khi mua gói An ninh chống đột nhập & Camera
Miễn phí 12 tháng – Cuộc Gọi An Ninh Đám Mây trị giá 2.4 triệu đồng
( Áp dụng từ 01.06.2019 đến 15.07.2019 ).

GÓI AN NINH CHỐNG ĐỘT NHẬP & CAMERA SERIES 2

Mã sản phẩm: OS-KIT-32-S2
Giá sản phẩm: 7,900,000 VNĐ
On Sales: 5,900,000 VNĐ
Gói an ninh chống đột nhập & Camera OnSky bảo vệ bạn và ngôi nhà thân yêu 24/7/365, an ninh – an toàn, tiện dụng – tiện nghi. Gói này các thiết bị sau:
– 1 Bộ điều khiển trung tâm (OS-UniGW-110-S2)
– 1 Cảm biến chuyển động dùng pin (OS-MS-120-S2)
– 1 Cảm biến cửa (OS-DS-120-S2)
– 1 Camera trong nhà (OS-WCAM-120-S2)
Đặc biệt:
Giảm ngay 25% khi mua gói An ninh chống đột nhập & Camera
Miễn phí 12 tháng – Cuộc Gọi An Ninh Đám Mây trị giá 2.4 triệu đồng
( Áp dụng từ 01.06.2019 đến 15.07.2019 ).