Tháng: Tháng Tư 2020

Giám sát và cảnh báo đột nhập thông minh với bộ sản phẩm OnSky

Thiết bị thông minh đang dần phổ biến hơn do nhu cầu của người dân ngày càng cao bên cạnh đó tình hình trộm cắp cũng ngày càng phức tạp. Đặt biệt là trong thời điểm dịch…

NGĂN NGỪA TRỘM CẮP HIỆU QUẢ VỚI CẢM BIẾN CỬA ONSKY

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đang gây ra những bất an xã hội lớn. Nhiều vụ trộm, cướp xảy ra nhiều nơi gây thiệt hại không nhỏ về người và của.…